Predavanje Michael Devitt “Semantics or Pragmatics?”

U ponedjeljak 14. svibnja 2018. s početkom u 12:15 Michael Devitt održat će predavanje pod naslovom “Semantics or Pragmatics?”
na Filozofskom fakultetu u Rijeci (predavaonica F-401).

Leave a Reply