Jednodnevna konferencija “Kant’s Third Critique: Historical Context and Contemporary Relevance”

U petak 19.7.2019. na Filozofskom fakultetu u Rijeci održat će se jednodnevna konferencija posvećena filozofiji
Immanuela Kanta, posebno njegovoj trećoj Kritici.
Program možete pogledati ovdje.

Leave a Reply