Poziv na konferenciju “Politics and morality”

U ime Instituta za filozofiju (Zagreb) pozivamo vas na međunarodnu filozofsku konferenciju “Politics and morality”.

Konferencija će se održati 18.-20.10. 2017. na Institutu za filozofiju, Ulica grada Vukovara 54/V, Zagreb.

Program konferencije možete vidjeti ovdje.

Leave a Reply