Objava – Jurjako obrana doktorske teze

Obrana doktorskog rada na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studija „Filozofija i suvremenost“, kandidata Marka Jurjaka s temom rada: Reasons: A Naturalistic Explanation održat će se 31. 10. 2016. s početkom u 16.30, u učionici 106, pred povjerenstvom kojeg čine: prof. dr. sc. Boran Berčić, prof. dr. sc. Nenad Miščević i doc. dr. sc. Matej Sušnik.
Tezu u pdf formatu možete pogledati ovdje.
Tezu u papirnatom obliku možete potražiti u tajništvu doktorskog studija Filozofija i suvremenost, Filozofski fakultet u Rijeci, soba F-426, referent doc. dr. sc. Ana Gavran-Miloš
Adresa: Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka