poziv na predavanja Gorana Kardaša

Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju i odsjek za filozofiju pri Filozofskom fakultetu u Rijeci pozivaju sve zainteresirane na dva predavanja o indijskoj filozofji koja će održati profesor Goran Kardaš sa Sveučilišta u Zagrebu.
Vid poziv ovdje.
Predavanje sa naslovom “Problem značenja u indijskoj filozofiji” će se održati u srijedu, 14.12.2016. s početkom u 14:00 sati, predavaonica 401.

Drugo predavanje sa naslovom “Jezik i spoznaja u indijskoj filozofiji” će se održati u četvrtak, 15.12.2016. s početkom u 12:00 sati, predavaonica 406.

Oba predavanja će se održati na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na četvrtom katu.