Poziv na dva predavanja Martina Fürst i Guido Melchior (Sveučilište u Grazu)

Pozivamo Vas na dva predavanja koja će se održati u četvrtak, 29. studenog 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišna avenija 4.
Martina Fürst (Sveučilište u Grazu) će održati predavanje pod naslovom „PERCEPTUAL EXPERIENCES, STEREOTYPES, AND LOSS OF JUSTIFICATION“ u 14 sati (predavaonica 406).
Drugo predavanje pod naslovom „BOOTSTRAPPING AND PERSUASIVE ARGUMENTATION“ će održati Guido Melchior (Sveučilište u Grazu) u 16 sati (predavaonica 401).

Poziv možete vidjeti ovdje.

Godišnja konferencija Udruge za promicanje filozofije “Nove teme u filozofiji”

Obavještavamo vas o održavanju godišnje konferencije Udruge za promicanje filozofije Nove teme u filozofiji.
Konferencija će se održati 29. i 30. studenog 2018. godine u Zagrebu na Institutu za filozofiju (Ulica grada Vukovara 54) u Velikoj dvorani na V. katu, s početkom u 9:45 sati.
Cilj konferencije je predstaviti nove teme i perspektive o središnjim pitanjima suvremene analitičke filozofije, uključujući i inovativne pristupe klasičnim filozofskim problemima. U okviru konferencije organizirana je i studentska sekcija u kojoj će studenti preddiplomskih i diplomskih studija filozofije izložiti teme kojima se bave, a koje se uklapaju u tematske okvire konferencije.

Programe i sažetke možete pogledati ovdje.

Poziv na promociju knjige “Moralna teorija: o prirodi moralnosti”

Pozivamo Vas na promociju knjige Vojka Strahovnika (Sveučilište u Ljubljani) pod naslovom „Moralna teorija: o prirodi moralnosti”, izdavač: Naklada Lara, Zagreb, 2018.

Vrijeme: četvrtak 15.11.2018. u 19.00 sati
Mjesto: antikvarijat ExLibris, Riva Boduli 3b, 51000 Rijeka

Predstavljači: Vojko Strahovnik, Elvio Baccarini (Sveučilište u Rijeci), Boran Berčić (Sveučilište u Rijeci)
Organizator: antikvarijat ExLibris Rijeka, Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, HDAF (Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju)