Poziv na konferenciju “Kant’s third Critique: Historical Context and Contemporary Relevance”

Pozivamo zainteresirane da se prijave za sudjelovanje/izlaganje na konferenciji “Kant’s third Critique: Historical Context and Contemporary Relevance“, koja će se održati 19.7.2019 na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Cilj konferencije je stimulirati dijalog između istraživača koji se bave Kantovom filozofijom i suvremene analitičke filozofije umjetnosti. Cilj je analizirati Kantovu estetiku u njezinom povijesnom kontekstu i ukazati na njenu relevantnost za suvremene debate iz filozofije umjetnosti.

Tema radova se može odnositi na bilo koji aspekt Kantove filozofije umjetnosti.

Radni jezik konferencije je engleski. Poziv i upute za konferenciju se nalaze ovdje.