Ljetna škola “Equality and Citizenship”

Na Filozofskom faklutetu u Rijeci se od 10. do 14. srpnja (srijeda – nedjelja) održava međunarodna ljetna škola “Equality and Citizenship”, kroz koju će se obrađivati aktualne teme iz filozofije politike, socijalne epistemologije i etike.
Program možete pogledati ovdje.

Većina aktivnosti će biti na Odsjeku za filozofiju (predavaonica F-401), uz dva izdvojena događanja u kafiću Dnevni boravak u Rijeci i u centru Conference park 25/7 u Opatiji.

Ljetna škola je namijenjena prvenstveno za poslijedoktorande i doktorande, a na njoj izlažu brojni znanstvenici iz raznih europskih sveučilišta. Sudjelovanje je besplatno za sve studente, doktorande i djelatnike našeg Sveučilišta.

Glavni gosti ljetne škole su prof. John Dunn sa Sveučilišta u Cambridgeu, koji se bavi poviješću demokracije i općenito demokratskom teorijom, te slovi za jednog od najutjecajnijih političkih filozofa Ujedinjenog kraljevstva, prof. Emanuela Ceva sa Sveučilišta u Paviji i Sveučiliša u Genevi, koja se bavi strategijama političkog riješavanja sukoba u uvjetima pluralizma, kao i pitanjem zviždanja (‘whistleblowing’), te prof. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci koja se bavi epistemologijom demokratskih institucija i procedura odlučivanja, te ulogom stručnjaka u političkom odlučivanju.

Od ostalih događanja očekuje nas predavanje “Is Whistleblowing a Duty” koje će u srijedu u 20 sati Emanuela Ceva održati u Opatiji (Conference park 25/7), te predstavljanje knjige “Democracy and Truth” koji će se odraditi u subotu, također od 20 sati, u kafiću Dnevni boravak u Rijeci.