Invitation to the conference “Truth, Fiction, and Literature – a Philosophical Perspective”

Katedra za estetiku pri Odsjeku za filozofiju poziva Vas na dvodnevnu međunarodnu znanstvenu konferenciju Truth, Fiction, and Literature – a Philosophical Perspective, with Peter Lamarque & Stein Haugom Olsen, 6. i 7. 12. 2022. Konferencija se održava ma Filozofskom fakultetu u Rijeci, učionica 401 prema programu u nastavku, a dio je aktivnosti HRZZ projekta UIP-2020-02-1309 Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku (https://aetna.uniri.hr).

Program konferencije