Upravni odbor

Predsjednik

Marko Jurjako

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska


Potpredsjednik

Ivan Cerovac

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska


Tajnik

Ema Luna Lalić

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska


Članovi upravnog odbora:

Zdenka Brzović

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska

Ana Gavran Miloš

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska


Prošli upravni odbori

Leave a Reply