Natječaj za poslijedoktoranda: projekt AEtNA-update

Update: natječaj je poništen zbog tehničkih razloga.
Obavještavamo vas da je Filozofski fakultet u Rijeci raspisao natječaj za jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na HRZZ projektu „Estetsko obrazovanje putem narativne umjetnosti i njegova važnost za humanistiku (AEtNA)“, IP-2020-02-1309, na određeno vrijeme od dvije godine. Rok za prijavu je 19.03.2021.
Za više o natječaju pogledajte točku 4. na sljedećoj poveznici:
https://www.ffri.uniri.hr/hr/fakultet/natjecaji/3079-natjecaj-suradnici-2-2021.html

Leave a Reply