Upravni odbor

Predsjednik

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Boran Berčić

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: bbercic@ffri.hr
Tel: 00385 (0)51 265-645


Boran Berčić redoviti je profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Usavršavao se na sveučilištima u Grazu, Trstu te Irvineu (Kalifornija). Osnivač je i prvi predsjednik HDAF-a (2001-2005), jedan od osnivača Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Rijeci (1998), pročelnik Odsjeka (2003-2007), predstojnik Katedre za metafiziku (2004 – ), član Matičnog odbora za teologiju i filozofiju (2006 – 2017). Objavio je pet knjiga (Znanost i istina, 1995; Realizam, relativizam, tolerancija, 1995; Filozofija Bečkog kruga, 2002; Filozofija 1, 2012; Filozofija 2, 2012.) i niz članaka. Redovito sudjeluje na filozofskim simpozijima Analytic Philosophy IUC Dubrovnik i Bled Philosophy Conference. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2012.


Potpredsjednik

27112010213-300x225

Marko Jurjako

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: mjurjako@ffri.hr
Tel: 00385 (0)51 669-210


Marko Jurjako docent je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Filozofiju je diplomirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Također je završio jednogodišnji magisterij iz filozofije na Central European University u Budimpešti. Usavršavao se na Sveučilištu u Beču, Konrad Lorenz Institutu za teorijsku i evolucijsku biologiju (Klosterneuburg, Austrija) te na Hunter Collegeu (City University of New York). Njegov istraživački interes je fokusiran na teorijsku i praktičnu racionalnost te na empirijske i konceptualne temelje filozofske i moralne psihologije, osobito u relaciji s mentalnim i emocionalnim poremećajima koji mogu imati implikacije za različita filozofska gledišta. Dobitnik je Državne nagrade za znanost 2017.


Tajnica

Iris Vidmar

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: ividmar@ffri.hr
Tel:


Iris Vidmar docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Usavršavala se na Sveučilištu York i Sveučilištu Columbia, a godinu dana provela je na Sveučilištu Auburn gdje je radila kao predavač. Njezino područje interesa uključuje Filozofiju književnosti i Metafilozofiju, no bavi se i nizom tema iz domene Epistemologije, Estetike, Kanta, komparativne filozofije umjetnosti i emocija. Kurs direktor je konferencije Philosophy of Art pri IUC Dubrovnik. Bavi se i prevođenjem filozofskih tekstova.


Članovi upravnog odbora:

Nenad Smokrović

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci i Ekonomski fakultet (Sveučilište u Rijeci)
E-mail: nenad@ffri.hr
Tel: 00385 (0)51 265-642

Nebojša Zelič

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci)
E-mail: nzelic@ffri.hr
Tel: 00385 (0)51 265-648


Upravni odbor 2015-2017
Boran Berčić, predsjednik
Marko Jurjako, potpredsjednik
Filip Čeč, tajnik
Nenad Smokrović, član
Nebojša Zelič, član

Leave a Reply