Upravni odbor

Predsjednik

Nenad Smokrović

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci i Ekonomski fakultet (Sveučilište u Rijeci)
E-mail: nenad@ffri.hr
Tel: 00385 (0)51 265-642


Potpredsjednik

Neven Petrović

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: npetrovic@ffri.hr


Tajnica

Iris Vidmar

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: ividmar@ffri.hr
Tel:


Iris Vidmar docentica je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Usavršavala se na Sveučilištu York i Sveučilištu Columbia, a godinu dana provela je na Sveučilištu Auburn gdje je radila kao predavač. Njezino područje interesa uključuje Filozofiju književnosti i Metafilozofiju, no bavi se i nizom tema iz domene Epistemologije, Estetike, Kanta, komparativne filozofije umjetnosti i emocija. Kurs direktor je konferencije Philosophy of Art pri IUC Dubrovnik. Bavi se i prevođenjem filozofskih tekstova.


Članovi upravnog odbora:

Boran Berčić

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: bbercic@ffri.h

Marko Jurjako

Adresa: Filozofski fakultet u Rijeci (Sveučilište u Rijeci), Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, Hrvatska
E-mail: mjurjako@ffri.hr


Upravni odbor 2017-2019

Boran Berčić, predsjednik
Marko Jurjako, potpredsjednik
Iris Vidmar, tajnica
Nenad Smokrović, član
Nebojša Zelič, član


Upravni odbor 2015-2017
Boran Berčić, predsjednik
Marko Jurjako, potpredsjednik
Filip Čeč, tajnik
Nenad Smokrović, član
Nebojša Zelič, član

Leave a Reply