Objavljen zbornik radova “Perspectives on the Self”

2017. Kolovoz

Naslovnica: Šibenska katedrala – Juraj Dalmatinac

Berčić, B. (ed.) Perspectives on the Self. University of Rijeka 2017.

Možemo li se “uplodati” na kompjutere? Je li naš iPhone i Notebook dio nas? Zašto je Spoznaj samoga sebe! i dalje dobar savjet? Što su logički pozitivisti mislili o Cogitu? Zašto je Buda tvrdio da jastvo ne postoji? Je li u antici postojao pojam subjektivnosti? Što znači “da sam na tvom mjestu”? Treba li nam biti žao onih koji se nikada nisu rodili? U kojem smislu postoji Emma Bovary? Što može biti dobar odgovor na pitanje “Tko sam ja?”

U ovom zborniku radova međunarodni tim od 17 autora postavlja i odgovara na ova i mnoga druga zanimljiva pitanja o jastvu i sličnim temama.

AUTORI

Eric T. Olson, Miljana Milojević, Zdenka Brzović, Nenad Miščević,

Luca Malatesti, Boran Berčić, Ljudevit Hanžek, Goran Kardaš,

Ana Gavran Miloš, Matej Sušnik, Filip Čeč, Marko Jurjako, Marin Biondić,

Iris Vidmar, Marta Ujvari, Arto Mutanen, Takashi Yagisawa

SADRŽAJ

UVOD: Editor’s Overview BORAN BERČIĆ

I SELF AND BODY

 1. The Central Dogma of Transhumanism ERIC T. OLSON
 2. Embodied and Extended Self MILJANA MILOJEVIĆ
 3. The Immunological Self ZDENKA BRZOVIĆ

II SELF KNOWLEDGE

 1. The Value of Self-Knowledge NENAD MIŠČEVIĆ
 2. The Self-ascription of Conscious Experiences LUCA MALATESTI

III SELF IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

 1. The Logical Positivists on the Self BORAN BERČIĆ
 2. Brentano on Self-Consciousness LJUDEVIT HANŽEK
 3. The No-Self View in Buddhist Philosophy GORAN KARDAŠ
 4. The Self in Ancient Philosophy ANA GAVRAN MILOŠ

IV SELF AS AGENT

 1. Ideal Self in Non-Ideal Circumstances MATEJ SUŠNIK
 2. The Disappearing Agent FILIP ČEČ
 3. Agency and Reductionism about the Self MARKO JURJAKO

V NONEXISTENT SELF

 1. On Never Been Born MARIN BIONDIĆ
 2. Fictional Characters IRIS VIDMAR

VI METAPHYSICS & PHILOSOPHY OF LANGUAGE

 1. Haecceity Today and with Duns Scotus MARTA UJVARI
 2. Who am I? ARTO MUTANEN
 3. Meta-Representational Me TAKASHI YAGISAWA