Don’t Make the Same Mistake I Did!

Večeras u 19.00 sati, preko Zooma, Boran Berčić će održat filozofsku minijaturu na temu uzročnog i etičkog razmatranja. Naslov večerašnjeg predavanja je “Nemoj učiniti istu grešku koju sam i ja učinila!” i bavit će se jednim malim, ali važnim filozofskim problemom.

Ukratko, problem se odnosi na situaciju u kojoj djevojka zatrudni sa 16 godina i odluči roditi dijete. Međutim, zbog nedovoljne podrške obitelji i društva, ne uspije ostvariti svoje ciljeve u životu te požali što je rodila dijete tako rano. Kada njezina kći zatrudni u istoj dobi i odluči roditi, majka joj kaže da ne napravi istu grešku koju je ona napravila.

Ovaj problem otvara mnoga pitanja, poput toga je li majčin savjet uvredljiv prema njezinoj kćeri jer implicira da je njezino postojanje greška, ili je li majka u pravu kada savjetuje kćer da razmisli o svojoj odluci. Ovo pitanje uključuje i uzročno-etička razmatranja, usporedbu mogućih svjetova, asimetriju prošlosti i budućnosti u pogledu nepostojanja te tzv. non-identity problem.

Pridružite nam se večeras u 19.00 sati i razmislite zajedno s nama o ovom intrigantnom filozofskom problemu!

Susret je zamišljen kao poluformalni razgovor te će se odviti preko Zooma:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82153876242?pwd=aSs5UzAyV1NIcXlONS9tMXRubnR1QT09

Meeting ID: 821 5387 6242

Passcode: 708682

Join us tonight at 7:00 pm for a philosophical mini-lecture on causal and ethical considerations. Boran Berčić will lead the conversation via Zoom.

This lecture will explore a small but important philosophical problem. It concerns a situation in which a girl becomes pregnant at 16 and decides to give birth. However, due to insufficient support from family and society, she fails to achieve her goals in life and regrets having a child so early. When her daughter becomes pregnant at the same age and decides to give birth, the mother tells her not to make the same mistake she did.

This problem raises many questions, such as whether the mother’s advice is offensive to her daughter, or whether the mother is right in advising her daughter to think about her decision. This question involves causal-ethical considerations, a comparison of possible worlds, the asymmetry of the past and future regarding the non-existence problem.

Join us tonight and think together about this intriguing philosophical problem!