Poziv na godišnju skupštinu HDAF-a

Pozivamo članove na godišnju skupštinu HDAF-a koja će se održati u srijedu 20.2.2019. u 12.00 sati u prostoriji 401, na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka

Dnevni red:

1. Izvještaj o radu u proteklih godinu dana (2018).

2. Prijedlog plana rada za sljedeću godinu (2019).

3. Izvještaj o financijskom poslovanju Društva u protekloj godini (2018).

4. Prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu (2019).

5. Razno

Leave a Reply